Declaraties VGZ vanaf 2022 niet meer mogelijk via Optitrade Zorgdeclaraties

Door een wijziging in het beleid van VGZ is het vanaf 2022 helaas niet meer mogelijk voor onze klanten om via Vecozo te declareren voor de verzekerden. De vergoeding optiek vanuit de aanvullende verzekeringen is niet meer direct declarabel. Deze kosten kunnen alleen door de consument zelf ingediend worden. We zijn nog in gesprek voor mogelijke alternatieve afspraken, maar we willen deze beslissing van VGZ alvast vooraf met u delen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze helpdesk via: 030 634 31 32.