Bonusprognose en advies 2022

Op 5 november hebben wij aan al onze klanten de bonusprognose verzonden samen met het wekelijkse betaaladvies. In deze bonusprognose vindt u de huidige status van uw bonus en de nog te realiseren mogelijkheden.

Optitrade Retailgroep maakt voor al haar klanten afspraken met leveranciers over kortingen en condities. Deze afspraken worden ieder jaar vernieuwd, zodat we kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen en de meest gunstige voorwaarden kunnen bedingen. In het portaal ‘Mijn Optitrade’ kunt u uw overeenkomsten inzien. Kortingen worden vaak overeengekomen op basis van het omzet/afzettotaal van de betreffende klant. Dit wordt als volgt berekend: Optitrade ontvangt via borderellen/facturen van de leveranciers alle informatie over omzet/afzet en via ‘Optitrade betaalservices’, het financiële systeem van Optitrade, worden de te verlenen kortingen automatisch per winkel(groep) berekend. De kortingen worden direct-af-factuur (d.a.f.) of per kwartaal berekend en uitgekeerd. Aan het einde van ieder jaar volgt een eindafrekening. In ‘Mijn Optitrade’ staan alle afspraken hierover onder het kopje ‘Condities per leverancier’.

Ook de individuele bonusprognose, met de huidige status en de nog te realiseren mogelijkheden, zijn te vinden in ‘Mijn Optitrade’. (Een gedetailleerde uitleg hiervan staat bij Q&A die te vinden is in “Mijn Optitrade”.) De bonussen worden ieder kwartaal berekend en uitgekeerd. De jaarafsluiting vindt uiterlijk één week na afsluiting van het vierde kwartaal plaats. In het Q&A document vindt u belangrijkste en meest gestelde vragen over de bonusprognose en de kwartaal- en
eindejaarafrekening.

Heeft u nog andere vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw accountmanager.