Eerste cijfers van februari in de optiekmarkt

We hebben nog niet van alle categorieën de cijfers binnen maar hierbij alvast een eerste rapportage over de belangrijkste categorie: het glas.

Het blijft lastig vergelijken door de lockdown begin 2021, maar door deze landelijke cijfers kunt u als optiek ondernemer een paar lokale en algemene conclusies trekken.

De like-for-like omzet van glas is in februari t.o.v. 2021 met 26,4 % in omzet gestegen maar in aantallen zagen we slechts een stijging van  12,4 % (dat betekent opnieuw dat de gemiddelde prijs van een glas in deze periode is gestegen).

Ten opzichte van de gemiddelde maand omzet in 2021 was de omzet wel 12,3% lager. De verhoudingen in aantallen enkelvoudig / multifocaal zijn niet noemenswaardig gewijzigd (47/53 %).

De maand februari 2022 had ook een lager omzet dan januari 2022 maar door het minder aantal dagen is dat verschil zeer beperkt.

Mocht u een vergelijking willen maken met uw eigen cijfers neem dan contact op met uw Elisabeth Weiland-Pap, Bas Huismans of Pim Foster zodat we deze kunnen vergelijken.