GfK Optiek conclusies behorend bij periode Mei-Juni 2022

Het economisch klimaat  in Nederland gaat snel achteruit. De laatste ontwikkeling is dat we zeker onder het niveau zitten van tijdens Covid. De onzekerheid is gecreëerd door de oorlog in Oekraïne, inflatie en zorgen over persoonlijke financiën leiden tot zeer laag consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid. De koopbereidheid werd tijdens Covid relatief overeind gehouden door steunmaatregelen, maar de huidige onzekerheid zorgt dat mensen de hand op de knip houden. Het beeld tijdens Covid was dat online grote groei heeft meegemaakt en dat de transitie naar online shoppen enorm heeft versneld.  Dit is wel wat gekalmeerd eind 2021/begin 2022 door explosieve groei in offline aangezien de winkels weer open waren.

Onzekerheid leidt tot daling in groei eerste half jaar 2022
Over het algemeen is er over de laatste 2 maanden van de markt een daling van -8% terwijl de YTD(Jan-Juni) nog wel een kleine groei heeft van 2%. Internet heeft over de laatste 2 maanden een daling van -3% en over de YTD een -14%. Offline heeft over de YTD nog steeds een groei van +29% maar over de laatste 2 maanden een daling van -13%. De panels doen het niet allemaal goed in Mei-Juni: Doe het zelf (-13%), Tuincentra (-11%), Fashion (-4%) en Telecom als enige een positief resultaat van +6% in deze 2 maanden t.o.v. verleden jaar. Fotoproducten zijn samen met Entertainment & Home & living met resp -30% en -14% de grootste dalers van productgroepen bij GfK. Als je dan bij de YTD kijkt heeft Doe-het-zelf nog steeds positief met een groei van +15% maar ook Telecom (+10%), Home & Living (+6%), Fashion (+5%) en Tuincentra (+8%) zijn over het jaar 2022 nog steeds positief.

Online heeft in YTD en Mei-Juni wederom moeilijk waarbij Doe- het-zelf+16%, Tuincentra+8% en Telecom +2% de positieve uitschieters zijn over de laatste 2 maanden. De meeste panels dalen dan ook online tussen de -2% (Grote huishoudelijk producten) en -26%. Maar ook Fashion daalt met -8%. Kleine huishoudelijke producten (-10%) doen het een stuk minder online dan groot huishoudelijke producten (-2%). YTD daalt iedereen waarbij Tuincentra -2% het minst slechts is.

Offline mei-juni, daar stijgen Fashion +3% en Telecom+11% als enige en de rest heeft allemaal een daling waarbij foto (-35%) en groothuishoudelijke producten (-22%) de grootste dalers zijn. Ook Home&Living producten dalen offline met -19% maar scoren in YTD nog met +46%. Dit beeld zie je eigenlijk bij alle panels, de laatste 2 maanden daalt iedereen behalve Fashion en Telecom maar in de YTD laat iedereen nog positieve cijfers zien. Dan zie je ook dat de winkels in de eerste maanden goed hebben gepresteerd en hebben de eerste maanden van het jaar de dalingen van de laatste 2 maanden kunnen opvangen. De 2 hoogste offline stijgers YTD zijn dan ook Telecom (+100%) en Fashion (83%) en waarbij Tuincentra de laagste groei heeft van +11%.

Total market YTD en Optic Panelmarket:
De Optic Panelmarkt heeft over de eerste 6 maanden een totale groei van +6.1% De ketens hebben een groei van +10.4% wat veel meer is dan die van de totale Panelmarkt. De zelfstandigen (+1%) hebben het wat minder gedaan dan de panelmarkt en de ketens. De mass merchandisers zitten qua groei tussen de ketens en zelfstandigen met +5.2%.

Brillen glazen
De hoogste groei hebben de ketens met +16.1%. De zelfstandigen hebben wel een positieve groei ( +3.8%) maar iets minder groei dan de panelmarkt(+10.6%).

Monturen
Over de eerste 6 maanden zie je dat de panel markt een daling heeft  van -1.4%.

De zelfstandigen doen het in monturen minder slecht dan de Panelmarkt met een daling van -0.4% terwijl de ketens een daling hebben van -2.1%.

Zonnebrillen
Bij zonnebrillen heeft de Panelmarkt een daling van -7.8%. Terwijl de zelfstandigen de hoogste daling hebben van -9.1% en de Ketens een groei hebben van +0.1% wordt het totaal cijfer van zonnebrillen door de Mass. Merchandisers-33% negatiever beïnvloed.

Care products
Ook bij care products scoren de zelfstandigen best wel goed met +9.8%. Mass. Merchandisers +22.9% hebben de hoogste groei. De positieve groei van totaal (+5.8%) wordt negatief veroorzaakt door de daling van de ketens (-9.3%).

Contactlenzen
Hier zie je dat de Mass merchandisers een hoge positieve groei hebben van +25.5%, terwijl de ketens (+15.5%) en met name zelfstandigen (-1.9%) als enige een daling laten zien. Over het algemeen kun je zeggen dat de ketens over het eerste half jaar in brillenglazen en contactlenzen een hogere groei hebben dan de zelfstandigen maar in care product is dit tegenovergesteld. Maar ook de daling in contactlenzen bij de zelfstandigen terwijl de ketens een hoge groei hebben is opmerkelijk.

Laatste twee maanden
De Panelmarkt heeft over de laatste 2 maanden op totaal niveau een daling (-3.3%) hebben dan over de eerste 6 maanden. Ketens (+3.4%) groeien in deze periode wel meer dan de zelfstandigen (-10.4%) die dalen in groei. Ook bij brillenglazen groeien de ketens (+8%) terwijl de zelfstandigen dalen (-5.4%). Bij monturen is er bij zowel de panelmarkt (-11.7%), ketens (-10%) als bij zelfstandigen (-13.8%) een daling. Zonnebrillen hebben in deze periode het grootste aandeel in daling waarbij de Mass. Merchandisers de hoogste daling hebben van -48.6%. Hierbij hebben de zelfstandigen een daling van -27.4% gevolgd door de ketens met -11.3%. Bij care products hebben de ketens als enige een daling tov verleden jaar in dezelfde perioden met -15%. De Mass. Merchandisers doen het hier het beste met +32.9% en de zelfstandigen met +0.7%. Bij contact lenzen zien we op een totale groei van +4.8% terwijl de zelfstandigen daling hebben van -9.3% hebben t.o.v. de ketens (+18.4%) en de Mass. Merchandisers (+31.8%). Over de laatste twee maanden hebben de ketens beter gepresteerd dan de zelfstandigen met uitzondering van care products! Zonnebrillen zijn bij iedereen een stuk slechter dan verleden jaar over de laatste twee maanden!

Vanaf volgende week zijn de volledige GFK slides beschikbaar op het beveiligde deel van ‘Mijn Optitrade’.

Bron: Retail Recap Mei-Juni