Goede optiekomzet in een lastig jaar

We weten allemaal dat de optiekmarkt in 2019 verder onder druk is komen staan. De hevige concurrentie van de ketens, de activiteiten van zogeheten ‘disruptieve spelers’ als Eyelove en de lage prijzen van Charlie Temple zijn daar debet aan. Als gevolg van de overload aan mediacampagnes werd letterlijk iedere consument geconfronteerd met deze ontwikkelingen en de prijspositioneringen.

Ondanks de hectiek realiseerden de zelfstandige opticiens gemiddeld goede resultaten. Wel zien we aanzienlijke onderlinge verschillen die te maken hebben met lokale concurrentie en de eigen actieve opstelling in de markt.

De twee belangrijkste indicatoren voor de verkoopcijfers in optiek zijn die van contactlenzen en glas. Deze lieten in 2019 een positief beeld zien.

Glas

Glas steeg like for like met 3,3% in omzet, maar daalde met 0,7% in aantallen. Dit betekent dat we erin geslaagd zijn meer kwalitatieve en duurdere glazen te verkopen, maar in de stijgende markt de aantallen niet weten vast te houden.

Dit is een ontwikkeling die al langer gaande is en waar we gezamenlijk actie in moeten ondernemen, want er zijn voldoende mogelijkheden om ook de aantallen te laten groeien.

De verhouding tussen enkelvoudig en multifocaal is gewijzigd; in 2018 was 52,8% van de verkochte glazen enkelvoudig, tegenover 50,6% in 2019. Ook dit is een trend die we moeten analyseren, want we willen de jongere klant uiteraard graag in onze winkels hebben en houden.

Contactlenzen

Contactlenzen lieten eenzelfde stabiele omzetgroei zien als de jaren hiervoor (3,4%). Opmerkelijk is dat het aandeel daglenzen van 22,3% naar 24% stijgt en de verkoop van vormstabiele lenzen iets terugloopt.

Monturen

De omzet in monturen steeg met 3% in geld, maar daalde in aantallen (-1,4%). Een trend die vergelijkbaar is met die in de glasverkoop.

De zonnebrillenomzet steeg licht in geld (1,1%) en nog sterker in aantallen (2,7%).

Wilt u uw eigen cijfers vergelijken met deze landelijke cijfers?

Neem dan contact op met uw accountmanager: