Goede start van 2022

2022 is voor de optiekmarkt goed gestart, op alle fronten zien we positieve ontwikkelingen en lijken we weer terug te gaan naar de jaren voor Covid.

Het blijft lastig vergelijken door de lockdown begin 2021, maar door deze landelijke cijfers kunt u als optiek ondernemer een paar lokale en algemene conclusies trekken.

De like-for-like omzet van glas is in januari t.o.v. 2021 met 20,1 % in omzet gestegen maar in aantallen zagen we slechts een stijging van 5,6 % (dat betekent opnieuw dat de gemiddelde prijs van een glas in deze periode is gestegen).

Ten opzichte van de gemiddelde maand omzet in 2021 was de omzet wel 10.2% lager. De verhoudingen in aantallen enkelvoudig / multifocaal zijn niet noemenswaardig gewijzigd (47/53 %)

In de contactlenzen markt zagen we een omzetstijging van 5,5 % t.o.v. 2021, maar was het maandgemiddelde lager dan 2021 (-1,9%).

Mocht u een vergelijking willen maken met uw eigen cijfers neem dan contact op met uw Elisabeth Weiland-Pap, Bas Huismans of Pim Foster zodat we deze kunnen vergelijken.