Ministerie van VWS erkent Hoorexpert/Hearingcare als distributeur/importeur van beschermingsmiddelen

Hoorzorg valt onder de vitale beroepen!

Door het intreden van het coronavirus komt iedereen voor de uitdaging te staan om een nieuwe invulling te geven aan de 1,5 meter economie en de hygiënemaatregelen die genomen moeten worden indien er hoorzorg verleend wordt binnen de 1,5 meter afstand.

Vanuit Hoorexpert zijn wij op zoek gegaan naar een leverancier van beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, handdesinfectie, transparante gelaatsmaskers en veiligheidsbrillen. Aangezien gebleken is dat fabricage en transport van beschermingsmiddelen vooral op basis van prioriteit geschied, is er moeilijk betrouwbaarheid op levertermijnen te garanderen.

Om meer prioriteit te krijgen op de levering van onze inkooporders vanuit het buitenland, hebben wij de steun van het ministerie van VWS gekregen middels een officieel document waaruit blijkt dat wij distributeur zijn voor de vitale audiologie branche. Hierbij staan we ook in directe verbinding met de contactpersoon van VWS bij de Nederlandse ambassade in Beijing!

The State of The Netherlands, the Ministry of Health, Welfare and Sport states hereby that:
1. The coronavirus (COVID-19) outbreak has a big impact on the Netherlands and therefore a wide range of relevant organizations are working together;
2. Hearingcare has declared to the Ministry of Health, Welfare and Sports that it is an importer of medical devices, and that is part of the distribution chain (including transport) for the audiology branche within the Netherlands;
3. The Dutch government, with regard to COVID 19, has designated certain professions as vita! professions which are necessary for the functioning of the Dutch society during the COVID-19 outbreak;
4. Both the areas of health care and transport of medical devices are designated by the Dutch government as such vital professions;
5. This statement is governed by the laws of The Netherlands.

Met de eerste leveringen medische mondkapjes, hebben we al diverse audiciens op weg kunnen helpen en verwachten we eerdaags weer een grote levering binnen, waardoor we snel vanuit voorraad kunnen leveren.

 Disposable medisch mondkapjes – EN 14683

De overige genoemde beschermingsmiddelen zullen wij ook in ons assortiment opnemen als blijkt, dat daar vanuit de markt, voldoende vraag naar is. Hiervoor ontvangen we graag uw input/bestellingen, zodat we kunnen voldoen aan minimale afname volumes en de investeringskosten voor de voorraad beheersbaar kunnen houden.

Bekijk hier het assortiment! of bestel direct via uw dealer login!

Vanwege de grote wereldwijde vraag naar deze producten zien we dat prijzen per inkooporder in China verschillen en we keer op keer moeten onderhandelen om de beste prijs te krijgen. Uiteraard doen wij er alles aan om de prijs zo laag mogelijk te houden. Dit betekent dat wij uw prijzen laten afhangen van de prijzen die wij weten uit te onderhandelen. Wel verwachten wij dat de schaarste de komende tijd gaat afnemen en dus de prijzen in de toekomst zullen gaan dalen.

Heeft u vragen, neem gerust even contact met ons op.
per@hoorexpert.nl of jeroen@hoorexpert.nl

Met vriendelijke groet,
Per Gisolf
Algemeen directeur