Wij zijn er klaar voor!

Nu de vuurwerkbrillen weer voor een jaar in de kast liggen en iedereen ‘back in business’ is, willen we samen met u even kort terugblikken op 2018 en vooruitkijken in 2019.

 

Het afgelopen jaar stond de optiekbranche volop in de schijnwerpers en besteedden de media ruimschoots aandacht aan onze branche. Het was een jaar waarin veel nieuwkomers van zich lieten spreken en belangrijke veranderingen in gang zijn gezet. Deze ontwikkelingen gaan in 2019 versnellen en dit zal zeker een grote impact hebben op de markt van zelfstandige opticiens.

Optitrade heeft in 2018 zowel financieel als conceptueel en organisatorisch veel geïnvesteerd om hier efficiënt op in te kunnen spelen.

We hebben ons op een aantal fronten versterkt en zijn terdege voorbereid op de uitdagingen die 2019 gaat bieden. Samen met onze klanten en leveranciers, met u dus, gaan we hier vorm aan geven.

Tijdens de regio- en Nieuwjaars- en landelijke bijeenkomsten zullen we dieper op de inhoud ingaan. Ik hoop u snel te spreken!

Het team van Optitrade wenst u allen een gezond en succesvol 2019.

 

Jan Weber, algemeen directeur.