Mooie cijfers in de audiologie markt ondanks COVID-19

Alle cijfers bij Optitrade zijn binnen en we kunnen (gedeeltelijke) sluiting van de winkels in maart/april het jaar toch positief afsluiten.

In totaal hebben de zelfstandige ondernemers van Optitrade een 1,9% meer toestellen verkocht in aantallen en -1.1% in omzet.

De daling in omzet is veroorzaakt door 2 elementen, een lagere gemiddelde inkoopprijs en een verschuiving in categorieën. Waarbij het eerste element voor extra marge kan zorgen zal de verschuiving van categorieën daarentegen een verlaging van de marge kunnen betekenen. Dit kan per ondernemer verschillen.

Wanneer we ook naar de omzetten in de audiologie winkels kijken, zien we grote verschillen in ontwikkelingen. Het lijkt dat locatie en regio hierin een rol spelen.

Daarnaast hebben we geconstateerd dat de verkoop in Vrije markt toestellen bij Optitrade is gestagneerd in totaal nog 27% terwijl we vorig jaar boven de 30% zaten. Landelijk blijft het gemiddelde steken op  17%.

 

NB De landelijke omzet cijfers via GAIN zijn nog niet 100% compleet en daar konden we dus geen vergelijking mee maken qua ontwikkeling. Wel is duidelijk dat we daar niet de stijging zien in aantal hoortoestellen maar eerder een daling.