Paneldiscussie Audiologie Marathon 2022

Samen voor kwalitatieve en betaalbare hoorzorg

De dag werd afgesloten met een paneldiscussie tussen vier verschillende verenigingen die allen de belangen van audiciens behartigen. De werkwijze kan verschillen, maar de visie over kwalitatieve en betaalbare hoorzorg is grotendeels hetzelfde. Onder de leiding van Pim Foster werden door Ronald Zweers (Hoorprofs), Bas Wilbers (CVZA), Carmen de Jonge (NVAB), Dennis Havermans (DKA). 

Verschillende actuele onderwerpen werden besproken die alle audiciens raken, waarbij personeelstekort en zorgverzekeraars het meeste in het oog sprongen. De organisaties realiseren zich dat er een gezamenlijk plan moet komen om jongeren/studenten te interesseren in het vak audicien, de concurrentie is ook hier groot dus we zullen ons vak moeten verkopen.

Wat betreft de zorgverzekeraars werd duidelijk dat de organisaties individueel voor hun contracten onderhandelen, maar gezamenlijk bezig zijn met de kwaliteit van de hoorzorg en daarover met zorgverzekeraars afspraken maken. Maar ook onderwerpen zoals keuzevrijheid voor een verzekerde en het wel of niet tekenen van contracten met zorgverzekeraars werd besproken. De discussie werd afgesloten met een toekomstvoorspelling, waarbij nog meer samenwerking  het uitgangspunt is. De grote uitdagingen in de markt kunnen we niet alleen kunnen oplossen.