Samenwerking is van levensbelang

Webinar Optitrade Retailgroep – 17 november ’20

Optiek en audiologie vormen een positieve markt, zelfs in een moeilijk jaar als 2020. En zeker in vergelijking met retail in het algemeen. “De demografie is gunstig en de zorgverzekeraar pakt een deel van de rekening op. De markt doet het relatief goed, maar is wat hectisch -met overnames en verticale integratie. In al die hectiek is samenwerking van levensbelang”. Deze woorden sprak Jos Voss, retailexpert van Rabobank, tijdens een speciaal webinar van Optitrade Retailgroep, 17 november jl.

Speciaal, omdat het webinar in het teken stond van de uitkomst van een enquête die Optitrade en onderzoeksbureau Q&A recentelijk uitvoerden onder zowel optiek- als audiologieklanten. Hen was gevraagd naar hun mening over het huidige serviceaanbod van Optitrade en de kwaliteit daarvan. Ook het imago van Optitrade werd onder de loep genomen.

De markt verandert; Optitrade ook?

Pim Föster, Commercieel Manager van Optitrade: “We staan al meer dan 35 jaar naast onze klanten en zijn altijd met hen in contact, maar we willen weten of dat wat we aanbieden, goed is geweest. De markt verandert continu en als je kijkt naar de ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar -met alle branchevreemde en online concurrentie die er is gekomen- moet je je afvragen of de service die wij bieden nu nog net zo effectief is als toen. We zijn gestart als inkooporganisatie, maar hebben daarna heel veel services toegevoegd. Zijn we nog steeds even goed in onze basisservice? Hebben onze klanten nog vertrouwen in de toekomst en in de toekomst met Optitrade? Het is heel belangrijk om dat te weten.”

Optitrade Zorgdeclaraties scoort hoog

“De algemene indruk bij de klanten is heel positief. Optitrade scoort heel goed als retailgroep”, concludeert Frank Quix van Q&A. “De aandachtspunten zijn de transparantie van de organisatie en de inkoopcondities”. De highlights uit het onderzoek: Optitrade gooit hoge ogen op het gebied van betrouwbaarheid en bereikbaarheid. Wat de services betreft, scoren Optitrade Zorgdeclaraties (voorheen icodis) en het Optitrade betaalservices (voorheen Cebes) erg goed.

De boekhoudkoppeling die Optitrade faciliteert, wordt vooral door grote ondernemers gebruikt. Van de social-media-mogelijkheden en het open marketing platform wordt nog maar beperkt gebruik gemaakt. “Veel van onze klanten denken dat we gestandaardiseerde content leveren, maar het is allemaal maatwerk, afgestemd op de zelfstandigheid van de ondernemer en de lokale doelgroep”, licht Jan Weber, Algemeen Directeur van Optitrade, toe. “De content sluit perfect aan op de individuele ondernemer en hij/zij heeft er geen omkijken naar. Wij maken professionele campagnes tegen betaalbare tarieven”.

Bedrijfsopvolging en -overdracht

Op de ondersteuning die Optitrade biedt bij bedrijfsopvolging en -overdacht wordt erg positief gereageerd. Jan: “Banken zijn op dit moment heel terughoudend in het financieren van detailhandel en stellen heel veel eisen. Ondernemers hebben ondersteuning nodig; zowel financieel als bij het opstellen van een businessplan. Wij kunnen hen daarbij helpen met advies, begeleiding bij het traject en financiering. Een overdrachtsproces duurt 3 tot 5 jaar. Een ondernemer heeft vaak niet de kennis om dat hele proces te managen. Wij hebben die kennis wel en waar we die niet hebben, huren we die extern in”.

Strategie

“Optitrade is destijds begonnen met het faciliteren van inkoop, administratie en een stuk marketing. Vanuit het inkoopdeel zijn we gaan kijken waar we zelfstandige opticiens en later ook audiciens kunnen ontzorgen. Denk aan backofficesystemen, declaraties, een bestelportaal, private labels, social media. Wij gaan ons niet bezig houden met operationele retail; dat is niet ons vak, maar dat van onze klanten.

Waar wij heel goed in zijn, is het verhogen van efficiency en het verlagen van kosten

Zodat de focus van de opticien volledig op de klant kan liggen”.

Macht en mogelijkheden bundelen

“Collectief inkopen leidt tot betere condities. Bij optiekinkoop is er altijd sprake van een stuk emotie, zeker waar het gaat om monturen. Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen”, aldus Jan. “De inkoopmacht ligt bij de zelfstandige opticien/audicien, maar de systemen en de mogelijkheden om te bundelen, zodat we allemaal betere condities krijgen, liggen bij Optitrade. Daar moeten we een combinatie gaan maken en dat staat heel hoog op de agenda. We moeten meer interessante exclusieve deals sluiten. Daarbij hebben we wel commitment van onze ondernemers nodig. Enkele maanden terug zijn we gestart met 2 inkoopgroepen: 1 voor optiek en 1 voor audiologie, zodat we samen met onze ondernemers kunnen kijken hoeveel commitment we kunnen krijgen én kunnen geven”.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Jos Voss: “Als je op de juiste manier samenwerkt, combineer je het beste van twee werelden: de schaalvoordelen van de ondernemersketen en de kracht van het zelfstandig ondernemerschap, met het lokale contact. Dat is iets wat de grote ketens nooit kunnen. Ik denk dat Optitrade een heel goede verbinder kan zijn tussen de retailers aan de ene kant en de leveranciers en vele samenwerkingspartners aan de andere kant. Het is een goede ontwikkeling dat Optitrade is verbreed van een inkooporganisatie naar een fullservice-retailorganisatie. Optitrade kan het tandwiel in die samenwerking zijn”.

Het artikel van Jos Vos over ‘Waarom winkels waarde hebben’ kunt u hier lezen.

Wilt u meer informatie of het webinar terugkijken? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Optiek

Audiologie