TOGS vrij van belastingheffing

Gisteren werd er een beleidsbesluit gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid waarin staat dat de TOGS (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) wordt vrijgesteld van belastingheffing. In 2021 wordt dit met terugwerkende kracht gerealiseerd.

Het Beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis kunt u hier downloaden.