Aparte melding betalingsonmacht niet nodig

In een nieuwsbrief van NUVO is te lezen dat als je voor je bedrijf bijzonder uitstel van betaling voor de BTW en loonheffingen hebt aangevraagd, je geen extra aparte melding hoeft te doen van betalingsonmacht.

Deze maatregel is een aanvulling op de eerder afgekondigde fiscale maatregelen om de impact van de coronacrisis voor bedrijven te verzachten. Normaal gesproken moet de bestuurder van een bv een zogenoemde ‘melding van betalingsonmacht’ doen bij de Belastingdienst als de bv de belastingschulden niet kan voldoen. Dit om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de bv met betalingsonmacht kampt en de bestuurder hiervan niet tijdig melding maakt. Dit wordt gezien als ‘onbehoorlijk bestuur’.

Een aparte melding van betalingsonmacht in deze coronacrisis is dus niet meer nodig als er al om uitstel van betaling van de loonheffingen en BTW is verzocht. De Belastingdienst ziet het verzoek om uitstel van betaling ook als een melding van betalingsonmacht.

Bron: NUVO.nl