Verhouding vrije markt audiologie bijna terug op het oude niveau

Als we kijken naar de aantallen verkochte hoortoestellen in april zitten we al voor meer dan 80% op het niveau van 2019. En dit is natuurlijk hoopgevend voor de aankomende maanden.

De vergelijking met 2020 schetst een te verschoven beeld door de corona maatregelen waardoor het vergelijk naar 2019 een reëler beeld geeft.
Hierin is ook de verhouding vrije markt bijna weer terug op het oude niveau binnen de Optitrade klanten.

Ook de GAIN-cijfers laten gunstige ontwikkelingen zien met een potentiele groei van 9% geleverde toestellen, wanneer de huidige trend zich voortzet.

Neem contact op met Product Specialist Audiologie Silvia Boender als u een vergelijking wil maken met uw eigen cijfers.