Word je hoortoestelverkoper of audicien?

Onlangs schreef onze business development manager audiologie Silvia Boender in haar nevenfunctie als redacteur bij de Audicien een interessant artikel samen met Rudi Struijk. In het artikel gaan ze in op de problemen met de kwaliteit van hoorzorg in combinatie met het rendement door de te lage vergoedingsprijzen van de zorgverzekeraars. Ze nemen de ontwikkelingen van de afgelopen jaren onder de loep en kijken vooruit naar de toekomst. Want wat betekent die financiële invloed van de zorgverzekeraars voor de slechthorende met een kleine portemonnee? En welke rol spelen de audiciens eigenlijk nog in dit verhaal?

 

Is de grens bereikt?
In 2011 wordt de Nederlandse audiciens vereniging AudiNed wordt opgericht met als doel ‘het behoud en onderhoud van ons vak en onze kennis door een vereniging en zonder commercieel
belang of inmenging van een bedrijf’. Wat is hiervan terecht gekomen en waar staan we nu, vragen Rudi Struijk en Silvia Boender zich af.

Waarom een vakvereniging?
Rudi: “Ons vak dreigde uitgehold te worden door de zorgverzekeraar, en nu 10 jaar later, wil de verzekeraar van ons (audiciens) een hoortoestelverkoper maken. Wij zagen dit in 2011 al
aankomen. Ginnette en Erik van Wijngaarden waren in het begin samen met Adriaan Wolter de grote voortrekkers. Ik mocht aanhaken, samen met Arno de Jong en Michel Makker, om zo
AudiNed te vormen.”

Voor en na 2012
Tot 2012 werden hoortoestellen in de basisverzekering vergoed tot het instapmodel. De keuzevrijheid was daarna aan de cliënt. Vanaf 2012 werden de verkoopprijzen vastgesteld per categorie. De gedachte hierachter was goed en doordacht. Alle beschikbare toestellen werden verdeeld over vijf categorieën en naast technologieniveau en mogelijkheden hoorde bij iedere categorie ook een tijdseenheid: Cat. 5: 8 uur, Cat. 4: 6 uur enzovoort. Maar, deze tijdseenheid heeft de eindstreep niet gehaald en de prijzen per categorie werden al vastgesteld vóórdat de toestellen waren gecategoriseerd. Daarmee ontstond er een situatie waarbij de prijs al klaar lag en de fabrikanten konden bepalen wat ze daarvoor konden leveren. Met als gevolg dat oude series in het systeem belandden en de échte hoog-segment producten alleen beschikbaar bleven voor de particuliere markt. Zo was het plan nooit bedacht – maar dat is wel de uitwerking als je de markt loslaat op de zorg.

Lees hier het artikel 

Bron: De Audiciens