Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen

Zorgverzekeraars zetten zich er voor in om iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. Als eerste ging de aandacht van zorgverzekeraars vanzelfsprekend uit naar die zorgaanbieders, die direct betrokken zijn bij de hulp aan besmette patiënten. Vorige week heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de zorgverzekeraars aan onder meer ziekenhuizen en huisartsen laten weten hoe zij hen willen helpen. Eerder deze week informeerde ZN namens de zorgkantoren aanbieders van langdurige zorg. Vandaag informeert ZN met een brief alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. Ook die zorgaanbieders willen zorgverzekeraars zo goed mogelijk ondersteunen. De inzet daarbij is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden.

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Zorgverzekeraars zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden. Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis. Hierover zal ZN de betrokken branche- en beroepsorganisaties in een later stadium informeren en het gesprek over aan gaan

Meer informatie?

www.zn.nl 

030 – 698 89 11

 info@zn.nl