Zowel Pearle als Specsavers lanceren in oktober nieuwe media-campagnes

Specsavers wil met de campagne ‘Eye Opener’ heel Nederland bewust maken hoe belangrijk het is om regelmatig een oogtest te doen..

De campagne, ontwikkeld door het Deense bureau Fosbury Copenhagen, is sinds 21 oktober te zien op tv, social media en online. Daarnaast worden consumenten van veertig jaar en ouder via een regionale en lokale mediacampagne geactiveerd om regelmatig hun ogen te laten onderzoeken. Ook wordt de campagne ondersteund met een influencercampagne waarbij bekende veertigers persoonlijke geluksmomenten delen.

In de campagnevideo zien we een groep mensen die deelnemen aan een experiment waarin zij hun ogen laten controleren. Na afloop van de test blijkt dat één persoon in de groep, Edwin, een persoonlijk verhaal te vertellen heeft. Zijn vrouw Auke kwam er namelijk door een oogtest achter dat haar sterk verslechterde zicht niet alleen een kwestie van een nieuwe sterkte was. Bron: MarketingTribune.nl

Problemen CZ, OHRA en Nationale Nederlanden declaraties

Update 12-8-2022

Zoals u weet zijn er veel problemen ontstaan toen zorgverzekeraar CZ is overgestapt naar een nieuw declaratiesysteem. Graag delen we met u de laatste update.

Vorige week zijn ze begonnen met het controleren en corrigeren van alle declaraties die ten onrechte zijn afgewezen. In totaal ging dit om duizenden nota’s, die één voor één bekeken moesten worden om te achterhalen of het daadwerkelijk een onterechte afwijzing betrof.

Deze week hebben wij per e-mail bevestigd gekregen dat CZ alle nota’s heeft gecontroleerd en indien van toepassing gecorrigeerd. De volgende stap in het proces betreft uitbetaling.

U dient er rekening mee te houden dat het nog wel even gaat duren voordat het bedrag op uw rekening staat. Dit komt omdat wij bij Optitrade nu pas kunnen achterhalen of CZ de declaraties aan ons heeft uitbetaald en of de bedragen kloppen. Bovendien gaat dit niet op de gebruikelijke wijze en zijn wij dankzij CZ genoodzaakt alle declaraties handmatig te controleren en goedkeuren. Hier zijn we al aardig ver mee en we blijven ons uiterste best doen om alle declaraties zo snel mogelijk te verwerken.

We houden u op de hoogte van de status en ontwikkelingen.

Update 21-7 – 2022

Wij hebben nog steeds veel contact met CZ hierover en informeren u graag over de laatste stand van zaken over de situatie.

  • Het is nog steeds de bedoeling dat de afgekeurde declaraties niet opnieuw ingediend worden.
  • Wanneer u een declaratie heeft die met enige spoed behandeld moet worden raden wij u aan om zelf contact op te nemen met CZ via het nummer: 013-5938480.
  • De declaraties die nog niet verwerkt waren, zijn inmiddels wel allemaal afgerond.
  • Vanaf donderdag 21 juni is CZ gestart met het verwerken van de correcties van de ten onrechte afgewezen declaraties.

CZ is druk bezig met het oplossen van dit probleem. Wij begrijpen dat het vervelend is, maar vragen toch nog even om geduld als u aan het wachten bent op uitbetaling. Via onze nieuwsbrieven en deze pagina blijven wij u op de hoogte houden van deze situatie.

Update 4-7-2022

Wij hebben de afgelopen weken erg veel contact gehad met CZ, OHRA en Nationale Nederlanden over de problematiek rondom de zorgdeclaraties met de foutmelding 8060: er is geen contract met de aangeduide declarant. Inmiddels kunnen wij gelukkig melden dat de problemen met het systeem bij de verzekeraars zijn opgelost.

Achterstand wordt bijgewerkt
Wel is het zo dat er nog een grote achterstand bijgewerkt moet worden bij de verzekeraars. Zij zijn hier nu druk mee bezig. Wij begrijpen dat dit erg frustrerend is, maar vragen toch nog even om geduld te hebben als uw declaratie met de foutmelding 8060 nog niet verwerkt is. Dien de declaraties met die foutmelding niet opnieuw in. Dit kan later weer voor problemen zorgen in de administratie. Overige declaraties worden wel gewoon verwerkt.

Wij hebben helaas geen inzicht op de status van de declaraties afzonderlijk die nog verwerkt moeten worden met de foutmelding 8060 en moeten ook wachten totdat alles weer is bijgewerkt. Ons advies voor die declaraties blijft dat het verstandig is om uw klanten te informeren over de (mogelijk) langere verwerkingstijd van CZ.

Optitrade blijft in gesprek met CZ en houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

CZ is overgestapt op een nieuw declaratiesysteem, waardoor uw declaraties mogelijk nog niet zijn verwerkt.  Het nieuwe systeem is vanaf 27 mei in gebruik genomen.

Om de overstap naar het nieuwe systeem te kunnen realiseren, heeft CZ verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf 15 mei 2022 (12:00 uur) tot en met 26 mei 2022 kon CZ daarom geen declaraties in behandeling nemen. Als u dus in bovenstaande periode een declaratie heeft ingediend, dan is CZ pas gestart met verwerken vanaf 27 mei.

Helaas is geconstateerd dat CZ nu een grote achterstand in de verwerking van declaraties heeft. CZ heeft aangegeven heel hard bezig te zijn om alle declaraties te verwerken. We kunnen u nu nog geen duidelijkheid geven over wanneer CZ de achterstand heeft ingehaald. Houdt u er dus rekening mee dat het langer gaat duren voordat uw declaraties zijn verwerkt.

Advies
Ons advies aan u is om geduldig af te wachten tot CZ (OHRA en Nationale Nederlanden) weer bij is met de declaraties. Ook wanneer uw declaratie al wel is verwerkt en bijvoorbeeld is afgekeurd, vragen we u om geduld te hebben. Momenteel is het telefoonnummer van CZ overbelast en kan ook onze helpdesk niet makkelijk met de zorgverzekeraar schakelen om de reden van afkeuring te achterhalen.

Er zijn declaraties waarbij de afkeuring wellicht te maken heeft met de overstap op het nieuwe systeem. Ondertussen hebben we meerdere meldingen binnengekregen over een foutmelding 8060: er is geen contract met de aangeduide declarant. Totdat deze foutmelding is opgelost kunt u volgens CZ beter niet opnieuw declareren, aangezien u dan dezelfde foutmelding ontvangt. Het advies blijft dus: wacht met opnieuw declareren!

Wel is het verstandig om voor uzelf te noteren wat u in bovenstaande periode heeft gedeclareerd én om uw klanten te informeren over de (mogelijk) langere verwerkingstijd van CZ.

Optitrade blijft in gesprek met CZ en houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zodra er iets in het advies verandert, dan wordt dit nieuwsbericht bijgewerkt.

Verslag Hoorexpert-training

Omdat ons vak niet stopt bij enkel de verkoop van hoortoestellen, was Opitrade maandag te gast bij de training van Hoorexpert. Samen met onze klanten kregen we tips over hoe we slechthorenden nog beter kunnen ondersteunen in de problemen die zij in het dagelijks leven ondervinden. Denk hierbij aan flitsapparatuur i.s.m. het brandalarm en deurbel maar ook de trilwekker en babyfoon. Om de voorlichting in de winkel te ondersteunen is er een speciale video beschikbaar, in 1,5 minuut leert uw klant over al deze mogelijkheden. Deze video kunt u rechtstreeks aanvragen bij Hoorexpert. Mail hiervoor naar karin@hoorexpert.nl.

Maar juist ook buiten de deur is er ruimte voor verbetering. Denk hierbij aan toegankelijkheid voor slechthorenden met een hoortoestel in het theater, museum en gemeentehuis. U kunt hier als lokale ondernemer ook een rol in spelen, door bijvoorbeeld samen te werken met openbare gebouwen en ze bewust te maken van de problemen en vervolgens te ondersteunen in de oplossingen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u weet of de lokale schouwburg een ringleiding heeft, zodat u hier ook rekening mee kan houden bij de hoortoestelkeuze.

Denk ook eens aan de zichtbaarheid (en ook hoorbaarheid) in uw eigen winkel. Stel, u werkt in een combinatiewinkel dan kunt u een ringleiding op de balie plaatsen met eventueel een telefoonhoorn voor extra hoorbaarheid. Hiermee geeft u direct de aandacht aan gehoor (de audicien) en laat u zien dat u klantgericht bent. Dit is vergelijkbaar met de leesbril op de leestafel. Bovendien geeft deze aanvulling op uw balie gelijk ruimte voor een gesprek over het gehoor.

Bovenstaand is nog maar een klein deel van de dingen die tijdens deze training aan bod kwamen. Wilt u  hier een volgende keer ook bij zijn? Nieuwe trainingen nemen we mee in onze nieuwsbrief. U kunt zich ook gelijk al aanmelden bij Hoorexpert, via: karin@hoorexpert.nl. 

CZ declaraties staan on hold

Op dit moment worden er geen declaraties hoortoestellen verwerkt.

CZ heeft iets in haar verwerkingsproces aangepast. Hierdoor kregen de CZ verzekerden een verkeerd bericht na afwikkeling van de hoortoestel declaratie. Ook als de verzekerden een aanvullende verzekering hebben kregen zij bericht dat ze een bedrag moesten terugbetalen aan CZ.

Door het feit dat deze verzekerden CZ belde over de foute informatie heeft CZ besloten alle declaraties hoortoestellen on hold te zetten. Zonder dit te communiceren met de contractspartijen.

De mogelijke technische oplossing wordt wellicht 7 december aanstaande binnen CZ geïmplementeerd. Maar men weet niet of het probleem dan is
verholpen.

Indien de contractueel afgesproken betaaltermijn is verstreken is het mogelijk een 100% voorschot aan te vragen bij CZ.

U moet dan wel rekening houden dat dit veel problemen geeft omdat het voorschot 100% betreft, alles wat teveel betaald is wordt met de eerst volgende declaratie verrekend. Dit geeft aan de achterzijde veel werk.

Wij hebben en houden contact met CZ.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Bestuur van CVZA

Nieuwe bestuursleden bij de NUVO

Op de ALV van NUVO van 28 november konden de NUVO-leden hun stem uitbrengen op twee nieuwe bestuursleden. Ook werd er gestemd op bestuursleden die hun termijn verlengen, op leden voor de verkiezingscommissie, en namen ze afscheid van twee bestuursleden.

Bestuursleden

Ze heten twee nieuwe bestuursleden van harte welkom. Johannes Veldhoen van Klein Optiek in Apeldoorn wordt bestuurslid voor segment 2. Raphael Kriek van Kriek Optiek in Nieuw Vennep gaat segment 1 vertegenwoordigen in het bestuur. Kees Beeks stelde zich herkiesbaar voor zijn vierde zittingstermijn in het NUVO bestuur. De ALV van NUVO stemde over deze herbenoeming, en ze mogen hem feliciteren met een nieuwe termijn in het bestuur!

Verkiezingscommissie
Hans van der List van Eyewellness in Breda stelde zich herkiesbaar voor een vierde termijn als lid van de verkiezingscommissie namens segment 1. Lex Uilenbroek van Federmann in Haarlem heeft zich verkiesbaar gesteld als lid van de verkiezingscommissie namens segment 2. Na de stemronde, konden ze ook deze ondernemers feliciteren met een nieuwe termijn.

Afscheid
Tijdens de ALV namen ze afscheid van twee bestuursleden die allebei sinds 2019 in het NUVO bestuur zaten. Voor segment 1 namen we afscheid van Diana Zuidweg. Voor segment 2 namen ze afscheid van Jeroen van Esdonk. Tijdens de ALV van NUVO werden ze bedankt voor hun inzet.