Veilig omgaan met inloggegevens

Als opticien of audicien heeft u te maken met persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat ook binnen uw organisatie zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens willen wij u eraan herinneren dat u zelf verantwoordelijk bent hiervoor. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de logins voor Optitrade Zorgdeclaraties (via Optitrade Suite), maar ook bij het uit dienst treden van een medewerker. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met onze helpdesk via: helpdesk@optitrade.nl.