Levering vloeistoffen HOC overgenomen door OLC

Holland Optical Company is, zoals u weet, al jarenlang leverancier van contactlensvloeistoffen. Per 15 augustus 2022 stoppen zij met het leveren van contactlensvloeistoffen en worden deze activiteiten overgedragen aan OLC. U kunt vanaf dan geen bestellingen meer plaatsen voor vloeistoffen via www.hocsite.nl. Alle bestellingen voor vloeistoffen kunnen dan alleen nog gedaan worden via Optitrade Online.

De reden voor deze keuze is dat HOC een volledige focus wil leggen op haar core business, namelijk het verkopen van Nikon, de BBGR brillenglazen en instrumenten. HOC gaat daarom op korte termijn hun resterende voorraden vloeistoffen afbouwen in verband met de houdbaarheidsdatum van de producten.

Wij streven er naar om deze overdracht zo goed mogelijk op te vangen vanuit OLC. Alle leveringen zullen onder dezelfde condities plaatsvinden als die van HOC.

Heeft u vragen over dit bericht?
Neem dan contact op met OLC via: 023-523 28 00.