marktontwikkeling Q3

Audiologie

Afgaande op de nieuwe marktcijfers kan september bestempeld worden als een slechte maand. Ten op zichtte van 2018 zien we in de gehele markt een daling van 20% in aantallen. Bij de zelfstandigen zien we een stijging van 15% in aantallen.  Naar verwachting wordt dit in oktober rechtgetrokken. Dit heeft ook impact op de totale marktgroei t/m eind september, want die is nu +2,2% en was tot augustus +5,9%.  Gelukkig zien we bij de zelfstandigen van Optitrade YTD nog een groei van bijna 8%.

Tot slot blijft de verschuiving in de categorieën duidelijk zichtbaar. Landelijk is categorie 3 ruim 4% minder  geworden terwijl de vrije markt  bijna 4% is gestegen. De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat de consument overduidelijk kiest voor kwaliteit en voor een hooroplossing die past bij zijn/haar wensen en behoeften.

Hieronder ziet u de verdeling per categorie:

Optiekmarkt groeit door in kwartaal 3

Alhoewel de ontwikkelingen per maand verschillen zien we over de eerste drie kwartalen een nette groei in de 2 belangrijkste indicatoren voor de verkoopcijfers in de optiek markt.

Glas steeg met 3,5% in geld, maar daalde wel met 0,4% in aantallen. Dat betekent dat de zelfstandige opticiens opnieuw duurdere en meer kwalitatieve glazen verkopen.

De tweede categorie contactlenzen laat een nog iets hogere groei zien van 4,4% in geld. De maand september liep in de pas met deze ontwikkeling.

Traditioneel zijn de laatste 3 maanden van het jaar een belangrijke periode voor de opticiens waarin veel omzet wordt gemaakt en de agenda’s vol staan.

Als u uw eigen cijfers wilt vergelijken met deze landelijke cijfers kunt u contact opnemen met uw eigen account manager.